Speyertherapie is een moderne psychotherapeutische behandelmethode, genoemd naar Dr. Simon Speyer, de grondlegger van deze therapie. Zijn unieke methode is bedoeld voor volwassen mensen – die in principe gezond zijn – maar zich in hun dagelijks leven voortdurend geplaagd voelen door allerlei onbestemde gevoelens van emotionele aard.

Vaak hebben zij psychosomatische klachten, zijn gestresst, agressief, depressief of gewoon ontevreden. Ook in contacten met anderen voelen ze zich vaak niet gelukkig en ‘zitten vast’, zonder dat ze begrijpen waarom. Uitgangspunt van de therapie is dat emotionele problematiek in het volwassen leven van NU meestal onbewust te maken heeft met onverwerkte emotionele conflicten uit onze vroege jeugd.

Jarenlange praktijkervaring toont aan dat de meeste van dit soort emotionele klachten snel verdwijnen, wanneer de diepere oorzaak ervan tijdens de therapie wordt blootgelegd. Het lichaam laat de geblokkeerde energie dan los, waardoor emoties alsnog verwerkt kunnen worden.

Uitgevoerd door ervaren therapeuten, wekt Speyertherapie een veranderd bewustzijn op, waardoor je gaat beschikken over nieuwe inzichten. Die kunnen niet alleen je gedrag, maar ook het grondpatroon van je levenshouding ingrijpend veranderen.

De essentie van de behandeling berust op 3 hoofdzaken:
- het opsporen van de kern van het probleem dat zich veelal onbewust manifesteert;
- de cliënt bewust maken van de ermee samenhangende onverwerkte conflicten;
- het alsnog reageren op de bewust gemaakte informatie op een manier zoals dat vroeger niet kon of mocht.

In een uitgebreid voorgesprek, met de therapeut die uiteindelijk ook de therapie met je zal doen, wordt bekeken of de klachten behandelbaar zijn en of Speyertherapie wel geschikt voor je is. De eigenlijke therapie beslaat een periode van een jaar en bestaat uit een actief en een passief deel. Het actieve deel omvat twee aaneengesloten perioden van 5 dagen waarin sessies van 2 uur plaats vinden. Het passieve deel, 50 weken, bestaat uit begeleiding en nazorg.

De therapie kan worden toegepast om, onder andere, de volgende klachten te verhelpen:

• Emotionele problemen:
Steeds terugkerende verschijnselen van overspanning of stress, depressies, vlagen van agressief gedrag, het gevoel hebben ‘vast te zitten’, niet jezelf kunnen zijn, niet kunnen opkomen voor jezelf, geen nee kunnen zeggen, futloosheid, concentratieproblemen, niet in staat zijn je gevoelens te uiten.

• Angsten:
Angst om alleen te zijn, faalangst, verlatingsangst, angst voor een bepaald object of een bepaalde situatie, steeds terugkerende angst zonder aanwijsbare oorzaak.

• Minderwaardigheidsgevoelens:
Je steeds trachten te bewijzen, het iedereen naar de zin willen maken, grote onzekerheid over eigen prestaties, het gevoel hebben dat anderen alles beter kunnen, jezelf niet de moeite waard vinden, schuld- en schaamtegevoelens.

• Relatieproblemen:
Steeds terugkerende spanningen met de partner, in het gezin of op het werk, het gevoel overal een buitenstaander te zijn, moeilijk contacten kunnen leggen, angst om je te binden aan een partner.

• Seksuele problemen:
Storingen of geremdheid in de seksuele omgang die niet een gevolg zijn van lichamelijke aandoeningen of afwijkingen, een te vroeg of uitblijvend orgasme, frigiditeit of impotentie, gevolgen van seksueel misbruik.

• Psychosomatische klachten:
Lichamelijke klachten die te maken hebben met stress, spanning of (het onderdrukken van) emoties, zoals: hoofdpijn, rugpijn, maag- en darmklachten, slapeloosheid, overmatig transpireren, ademnood, geen energie, koude handen en voeten, niet stil kunnen zitten.

Mensen met b.v. hartklachten, diabetes, intensief langdurig gebruik van antidepressiva, drugs- en of alcoholverslaving kunnen deze intensieve therapie maar beter niet doen.