Stemtherapie is bedoeld voor degeen die niet alleen ontevreden is over zijn of haar stemcapaciteit, maar die vooral ervaart dat de stem èn afgesnoerd wordt èn ook remmend werkt. Vanwege het afgesnoerde effect is er weing contact met emoties en gevoelens. Tegelijkertijd kunnen emoties en gevoelens moeilijk geuit worden.

U ervaart uw stem als een last. U wilt met de juiste intentie spreken, maar het lukt niet. Uw stem laat u in de steek als u in gezelschap verkeert. Uw stem blokkeert, terwijl uw stem juist de drager is om waardevolle boodschappen over te brengen. Dit gebeurt op uw werk, maar vooral in de privésfeer.

U en uw stem zijn niet langer een twee-eenheid. Deze situatie bestaat tevens al een langere tijd. U bent onzeker over uw stem, maar ook over uw zelf? De lichaamshouding, de ademhaling, de ontspanning zijn voorwaarden, maar vooral de intentie spreekt bij stemtherapie een overstijgende rol.

De training “werk en zin” is een practische therapievorm om de zingeving van werk te achterhalen. Er wordt in individuele sessies-met accent op lichaamswerk- onder andere stilgestaan bij wat werk heeft opgeleverd, wat werk heeft gekost, wat is het “ja” en wat is het “nee” bij dit werk.

En welke emoties, gevoelens alsmede verantwoordelijkheden horen hierbij. Uw werk is ‘zomaar’ gestopt. Dit gebeurde vanwege een sanering of een reorganisatie. Daarnaast kunnen stress, burn-out of een ziekte er voor zorgen dat uw werk ‘zomaar’ stopt.

Net zo goed als het bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare van u, u ‘ineens’ confronteert met de ware zin van uw werk. Aan de hand van: gespannen of juist ontspannen lichaamshouding, energieke beweging of juist niet, de stem inzetten voor emotie en gevoel plus daar de juiste woorden bij vinden, wordt de zin van werk uitgedrukt.

Stemtraining is bedoeld voor mensen die hun stem uit hoofde van hun beroep of hobby veel gebruiken en en/of voor mensen die veel met hun stem werken en daar last bij krijgen. En voor mensen die sowieso problemen hebben met hun stem. U gebruikt uw stem regelmatig, maar u wilt tegelijkertijd met uw stem bij de ander iets bereiken.

De stem wordt gebruikt om informatie over te brengen, maar ook om er voor te zorgen dat iemand u snel begrijpt of door u overtuigd wordt. Dit resulteert vaak in een stem waar teveel van gevraagd wordt. Uw stem en/of uw keel voelt pijnlijk, uw stem is schor, of valt soms even weg.

U heeft stotterklachten, u bent onzeker over de mogelijkheden van uw stem, of u wilt gewoonweg uw stem ontdekken. De lichaamshouding, de ademhaling en vanuit ontspanning uw stem inzetten zijn sleutel-begrippen.