Stress is een gevoel van druk of spanning, veroorzaakt door invloeden van buitenaf. Stress hoort bij het leven en is op zich ook niet erg belastend. Ieder mens ervaart stress en is in staat zich daaronder te handhaven.
Stress is van oudsher een natuurlijke lichamelijke menselijk reactie op een mogelijke vluchtsituatie of iets wat als een krachtige instinctieve handeling wordt ervaren. Tijdens een stressmoment stijgen de hartslag en bloeddruk en wordt de spijsvertering stilgelegd. Ook komt er extra adrenaline en noradrenaline vrij. Dankzij deze stresshormonen kan het lichaam alerter en sneller reageren. Daardoor trap je bijvoorbeeld in een reflex op de rem als er opeens een kind vlak voor je auto oversteekt.

Positieve stress

Stress kan zowel tot positieve als tot negatieve gevoelens leiden.
Positieve stress ervaar je als je je geestelijk en lichamelijk voorbereidt op een wedstrijd of een bijzondere prestatie op het werk. Na enige tijd verdwijnt deze spanning weer en keert het lichaam terug in een toestand van rust.

Negatieve stress

Als stress niet in het belang van een persoon is en als een nare gebeurtenis wordt ervaren, spreken we van negatieve stress. Vast staat dat vooral de negatieve spanningen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat zij de grootste en meer langdurige effecten hebben op het centrale en autonome zenuwstelsel.
Als deze reactie echter lang aanhoudt, zonder oplossing van de situatie of een tijdige ontspanning, komt men – onbewust – in een uitputtingsfase te zitten. Stress ontstaat als de draaglast, over een langere periode, groter is dan de persoonlijke draagkracht.

Oorzaken van stress

Te vaak wordt gedacht dat alleen werk de oorzaak is van stress. Ook gebeurtenissen zoals: ziekte, relatieproblemen, het overlijden van familie en naasten of een echtscheiding zijn aanleiding voor stressklachten. Zelfs zeer prettige momenten in het leven – geboorte of huwelijk – kunnen spanningen oproepen.

Last van stress

Het is ook een misvatting om te menen dat het zwak is om er wel last van te krijgen. Het feit dat er klachten zijn betekent dat er scheefgroei heeft plaatsgevonden voor langere tijd. Dat wordt een halt toegeroepen doordat het lichaam signalen afgeeft, dat het niet meer correct functioneert. Het dwingt z’n eigenaar pas op de plaats te maken en zichzelf kritisch onder de loep te nemen.

Perioden van acute stress

Ons overlevingsmechanisme zorgt ervoor dat wij in die perioden van acute stress kunnen blijven functioneren. Maar verwerking moet dan nog plaats vinden. Dat komt later, als men eigenlijk van mening is, dat het leven weer z’n gewone gang kan gaan. Op dat moment blijkt dat het oude leven en z’n opvattingen niet meer passen. Er is iets verandert. De afgelopen gebeurtenissen hebben het leven definitief veranderd.

Klachten door stress

Is de weegschaal eenmaal doorgeslagen, wat zich uit in diverse lichamelijke klachten als: hoofdpijn, onophoudelijke vermoeidheid en ondanks dat, slecht slapen en slechte concentratie. Maar ook psychische klachten als irritatie en ongeduld. Het is belangrijk tijdig maatregelen te nemen om erger te voorkomen. Het leven kan niet stopgezet worden, dus is het van belang de stress te beheersen. Grip hebben i.p.v. geleefd worden.

Behandeling van stress

De volgende therapieën kunnen stress doen verminderen of zelfs verdwijnen: EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Cranio Sacraal Therapie, Biofotonica, Aqua-Wellness, Aromatherapie, Aura-Soma® Kleurentherapie, Alexander-techniek, Auratherapie, Autogene Training, Chi Neng Qigong, CSR®:  Chronische Stress Reversal®, Emotioneel Evenwicht (EE®), Focussen, Integratieve psychotherapie,