Het Systemisch Consult is een individueel consult. Hierin wordt uw vraag niet als een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling in de zin van het vergroten van persoonlijke en communicatieve vaardigheden benaderd. Het onderzoek richt zich op het verschaffen van helderheid omtrent uw vraag, thema of doel. We onderzoeken uw relatie tot de vraag en de diverse aspecten waarmee de vraag samenhangt.

We zoeken samen, op basis van gelijkwaardigheid, naar een systemisch evenwicht:
1. Wat maakt de situatie zwak en onhelder, wat geeft kracht en helderheid?
2. Kunnen we in uw situatie een constellatie vinden waarbij:
-geacht wordt wie tot het systeem behoren,
-geven en nemen in balans zijn en
-recht gedaan wordt aan de inherente hiërarchie?

Kortom we gaan oplossingsgericht op zoek naar ‘helderheid die energie geeft’. Een eenmalig consult brengt in principe voldoende helderheid of bewegingsimpulsen.