Taoïstische massage is er volledig op gericht evenwicht te brengen in ons lichaam. Dit kan door ervoor te zorgen dat alle energie vrij en ongehinderd kan doorstromen van één plaats naar een welbepaalde andere plaats. Ze is bijzonder zacht en relaxerend.

Dit betekent dat deze massagevorm helemaal niet agressief overkomt maar door het niet-manipulatieve karakter ervan de zelfhelende kracht van het eigen lichaam opwekt. Elke vorm van lichaamswerk gaat uit van een aantal technieken.

Taoïstische massage is een combinatie van Chinese massage met andere technieken, zoals onder andere acutouch en cranio-sacraal werk. Mààr ze gaat niet alleen uit van de oosterse ideeën: ze combineert zaken die in het oosten vanzelfsprekend zijn, met onze eigen westerse gewoontes. Ze kijkt zowel naar de westerse fysica-chemie-en biologie-wetten, naar wat de westerse geneeskunde ons leert, als naar wat in de leer van de meridianen in China reeds gedurende duizenden jaren proefondervindelijk is vastgesteld.

De gebruikte handtechnieken variëren van: duwen, kneden, wrijven..over zachte huidmanipulatie…naar acutouch en craniosacraal werk. Zoals acupunctuur is ze gebaseerd op de theorie van kanalen en verbindingen in ons lichaam: de zogenaamde meridanen.

Volgens dit concept is het lichaam een netwerk van wegen waarlangs Qi getransporteerd wordt, om het evenwicht in yin en yang te regelen en om wat aan de buitenzijde van het lichaam is te verbinden met wat binnenin is. Een blokkering in dit meridianennetwerk veroorzaakt een onevenwicht in het energie-transport, kan pijn veroorzaken en is hoe dan ook erg nauw verbonden met allerlei gezondheidsproblemen.

Acutouch werkt via héél zachte aanraking van de acupunten op de meridianen, om zo doorstroming en deblokkering te bevorderen. Mààr in ons lichaam spelen ook ritmes een erg belangrijke rol. Je zou kunnen zeggen: niet alleen moet de weg waarlangs de energie zich verplaatst vrij zijn van blokkades, maar het ritme waarmee de energie verplaatst wordt kan ook verstoord zijn.

We kennen allemaal het ritme van onze ademhaling, van ons hart, maar nog andere ritmes spelen een belangrijke rol in het goed functioneren van alles in ons lichaam. En net zoals onze ademhalings-en hartslagritme onder bepaalde omstandigheden verandert, denk hierbij maar aan het effect van een eindje joggen of van een verliefd zijn, kunnen ook de andere ritmes wijzigen.

Door middel van de juiste massagetechnieken kan men de blokkeringen in het transportnetwerk verminderen of zelfs wegwerken en de verschillende ritmes weer beter in balans brengen. Daardoor is de weg weer vrij om alle goede energie vlot en ongehinderd te laten stromen en een mooi evenwicht te bereiken. Het kan gegeven worden op de kleren.

De essentie van de traditionele Taoïstische Massage is de visie op het lichaam als een ‘Innerlijk Landschap.’
De taoïstische kosmologie beschouwt het lichaam als een land met een zeer complexe infrastructuur. Het heeft een uitgebreid netwerk aan wegen, de zogenoemde qi-wegen, en een vorst die met zijn ambtenaren het land bestuurt.

Het is een autonoom systeem van uiterst fijne, op elkaar afgestemde autoriteiten. Deze autonomie staat niet op zichzelf, maar is verbonden met de natuur, de wereld en de kosmos. Het lichaam is een natuurgebeuren dat helaas maar al te vaak geen natuurlijk gebeuren meer is. Wanneer er een conflict in het lichaam ontstaat betekent het dat de eenheid met de grote natuur is beschadigd of verbroken.

De taoïstische oefensystemen beogen een herstel van de verloren gegane eenheid. Binnenin het lichaam zullen de dragers van deze eenheid opnieuw met elkaar worden verzoend; Yin en Yang als primaire dragers of bewegers of stromen of op weg naar de eenheid YinYang. Door massages en oefeningen wordt het lichaam eerst in een staat van ordening gebracht.

De qi-wegen (meridianen) worden bevrijd van blokkades, spanningen en druk zodat een stabiele gezondheidstoestand kan worden verkregen. Tevens hebben deze technieken, Yangshengfa genoemd, een sterk preventieve werking.

Deze massages in het bijzonder zijn op therapeuten gericht die veelal weinig tijd nemen om zelfreinigend bezig te zijn. Ook mensen die in stresssituaties verkeren zijn gebaat bij de ontspanningsmassages en Qigong-oefeningen. Deze hebben een verlichtende en zuiverende werking zodat het lichaam weer verder kan.

Bij specifieke, probleemgerichte behandelingen wordt een pols- en tongdiagnose gegeven, al dan niet in combinatie met kruidentherapie.