Equitherapie is een therapie met behulp van een paard, waarin het paard als het ware een brug vormt tussen cliënt en hulpverlener. Het is gebleken dat door het therapeutisch werken met paarden je je zelfinzicht kunt sterken en je je persoonlijkheid kunt laten groeien.

Waarop is Equitherapie gebaseerd?

Het paard geeft signalen terug op ieder (onbewust) signaal van de mens. De opzet van Equitherapie is gebaseerd op de spiegelende werking van het paard. Iedereen heeft wel iets met een paard (zowel positief als minder positief). Een paard benadert iedereen zonder vooroordeel en reageert op wat diegene op dat moment laat zien.

Het is voor mensen een uitdaging om met het paard bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen. Hiervoor is de samenwerking met het paard van cruciaal belang. Het goed leren paardrijden is niet het hoofddoel. Er wordt naast en op het paard aan van te voren opgestelde doelen gewerkt.

Het biedt vertrouwen via paarden en wel door equitherapie en hippische (angst)begeleiding voor iedereen die:
• aan zichzelf wil werken
• een andere remedie zoekt voor zijn/haar probleem
• een intensievere hippische begeleiding zoekt

Verschillende methoden

Binnen de therapie onderscheiden we verschillende methoden. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van rijden, voltigeren, leiden, masseren en observeren. Welke methode wordt gekozen is afhankelijk van de cliënt.

Opbouw van een sessie

Een sessie is opgebouwd volgens de volgende richtlijnen:
1. Contactopname met het paard (ook het poetsen en zadelen van het paard)
2. Inleven in de therapiesituatie (een warming-up van cliënt en paard)
3. Het werken aan de gekozen doelstelling voor de betreffende sessie
4. Ontspanning na inspanning (afronden van de ervaringen en de Cooling down)
5. Afscheid (afzadelen en paard verzorgen)
6. Korte evaluatie (indien nodig of gewenst)

We bieden therapie met het paard, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden die worden afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt.

Wanneer Equitherapie

De cliënt wordt de mogelijkheid geboden op een veilige, vertrouwde en verantwoorde manier sensomotorische en communicatieve gewaarwordingen te beleven in de actieve omgang met het paard, hun eigen lichaam en eventuele andere personen. Het doel is afhankelijk van de individuele indicatiestelling en kan betrekking hebben op:
• verbetering van de motoriek
• ontwikkeling van communicatie
• bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling
• verminderen van ontwikkelingsachterstanden
• verminderen van spanning
• vergroten van zelfvertrouwen
• vergroten van inzicht in zichzelf en eigenwaarde

Het therapeutische proces werkt in op de bestaande processen en is erop gericht deze processen te ondersteunen, bevorderen of te corrigeren.

Doelgroep  

 kinderen
 1. Contactstoornissen / communicatiestoornissen
 2. Concentratiestoornissen
 3. Coordinatieproblemen
 4. Leerproblemen
 5. Gedragsproblemen
 6. Opvoedingsproblemen
 7. Sociaal-emotionele problemen
 8. Psychische problemen
 9. Ontwikkelingsachterstanden
10. Problemen bij de relatie tussen ouder en kind

jongeren
1. Identiteitsproblemen
2. Contactstoornissen / communicatieproblemen
3. Concentratiestoornissen
4. Coördinatieproblemen
5. Leerproblemen
6. Gedragsproblemen
7. Opvoedingsproblemen
8. Psychische problemen  

volwassenen
1. Hippische problemen
2. Angstproblemen
3. Sociaal-emotionele problemen