Doel van Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Het doel van de vaardigheidstraining is het aanleren en hanteren van vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te kunnen reageren.

Hoe werkt Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis?

De training bestaat uit twee series van 19 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. De tweede serie is een herhaling van de eerste. Er wordt gewerkt in een groep van acht personen. Bij aanname voor het programma gaat u voor een jaar een verbintenis aan met de groep. Deze groep is gesloten, dat wil zeggen dat er tussentijds geen andere deelnemers bij komen. De vaardigheidstraining bestaat uit vier modules:
• Oplettendheid
Deze vaardigheid vormt de basis van de training. Je leert eigen ervaringen en gebeurtenissen zonder oordeel en met volle aandacht observeren en beschrijven. Daarnaast oefen je om emotionele en rationele reacties op een situatie meer in evenwicht laten komen.
• Intermenselijke effectiviteit
Binnen deze module is veel aandacht voor assertiviteit. Hoe kun je met zelfrespect opkomen voor eigen wensen, doelen en meningen zonder de relatie met de ander te schaden?
• Emotieregulatie
Je leert de betekenis en de functie van emoties en hoe je emoties kunt herkennen en benoemen. Er wordt aandacht besteed aan het verminderen van emotionele kwetsbaarheid door bijvoorbeeld gezond te leven en het onjuist gebruik van middelen te stoppen. Het aantal positieve ervaringen en gevoelens kan toenemen omdat er gewerkt wordt aan het vermeerderen van prettige gebeurtenissen.
• Verdragen van crises
Het gaat hier om het leren verdragen en overleven van crisissituaties. Je leert vaardigheden te gebruiken zoals concentreren, afleiding zoeken en ontspannen. Eventueel oefen je met het maken van een crisissignaleringsplan.

Voor welke klachten is Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis geschikt?

De training is voor mensen met een Borderline Persoonlijkheidsstoornis. De basis van Training en therapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis. De te leren vaardigheden zijn gekoppeld aan problemen die kenmerkend zijn voor iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis: relationele problemen, gedrags- en impulscontrole, emotionele labiliteit, een instabiele identiteitsbeleving en kortdurende cognitieve stoornissen.

Kenmerken van Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Deze training is helemaal gericht op mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Wat kost Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis?

Deze training valt onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).