Transactionele Analyse (TA) is een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en verandering. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van uzelf, uw relaties, de groepen en organisaties waarin u leeft en werkt, hanteerbaar maakt.

De grondlegger Eric Berne (1910-1970), die psychoanalytisch geschoold was, ontwikkelde een nieuwe theorie met een zeer praktische benadering.

TA onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen. Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen, ingebed in een groter geheel.

De communicatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van analyses. De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van analyse van: psychologische behoeften (hongers), de verschillende zijnswijzen (egotoestanden) en het onbewuste Levensplan (script). Transactionele Analyse kunt u zowel professioneel als persoonlijk gebruiken.

TA is gebaseerd op een aantal humanistisch/existentiële filosofische uitgangspunten:
– Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en hun problemen
op basis van gelijkwaardigheid op te lossen. Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting
aan hun eigen leven geven.
- Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven
vanuit de attitude ‘ik ben oké, jij bent oké’.
- Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van TA is dat deze plaatsvinden op basis van een contract. Waarin wederzijdse bijdragen en verantwoordelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt.

Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens: bewustheid, spontaniteit en intimiteit. De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude scriptovertuigingen.