De therapie is gericht op het ‘ervaren’ en minder op ‘praten over’. Lichaamsbewustzijn is hierin de sleutel tot je gevoelens en ervaringen. Er wordt gewerkt met wat je in het hier en nu bezig houdt. Je leert bewuster te kijken naar wat je denkt, voelt en doet.

Vaak vormen patronen, opgebouwd in de loop van je leven, een belemmering om je eigen kwaliteiten en mogelijkheden te voelen. Het zijn dezelfde patronen, die relaties soms zo ingewikkeld maken, waardoor het verstikkend kan aanvoelen en er geen echte en open relatie kan zijn. Deze therapie kan je helpen meer in contact te komen met je oorspronkelijke energie en innerlijke vermogens.

Hierdoor ben je in staat beter en op een voor jou bevredigender manier om te gaan met het leven, zoals het zich voordoet. Ook in relationeel opzicht zul je meer ruimte in kunnen nemen, zodat er een wezenlijk contact kan plaats vinden vanuit wie je van nature bent.

Ieder mens beschikt over een zelfhelend vermogen. Dit vermogen is in ieder mens altijd aanwezig, maar wordt meestal onderschat en niet vertrouwd. Je staat je eigen zelf-helend vermogen in de weg. Als je zou weten hoe je jezelf in de weg staat, dan zou je daar iets aan kunnen veranderen.

We zijn er vooral op uit om onze cliënten te helpen ervarenderwijs de obstakels, die het zelfhelend vermogen in de weg staan, bewust te worden en weg te nemen. Als je weet hoe je jezelf in de weg staat kun je ervoor kiezen daarmee op te houden.

Dat kan een aantal effecten tegelijk hebben:
1. Een probleem kan nu worden opgelost.
2. Het probleem wordt “van binnenuit” opgelost.
3. Doordat op deze manier contact is gemaakt met het eigen zelfhelend vermogen, is een kracht geactiveerd die ook op andere terreinen dan het oorspronkelijke probleem zijn helende werking kan hebben.

Op deze manier worden problemen dus niet alleen opgelost, maar vindt ook een wezenlijk leerproces plaats. Door uit te gaan van een deelprobleem uit je leven, is het mogelijk een veel verdergaand groeiproces op gang te brengen.

Simpelweg omdat je oorspronkelijke energie vrijkomt. Problemen vormen een goede, maar niet de enige ingang voor deelname aan therapie. Ook langs andere weg, bijv. met behulp van oefeningen, natuur, kunst, meditatie is het mogelijk jezelf te openen en je oorspronkelijke energie vrij te maken.

In de meeste groepen die we organiseren is ook daar ruimte voor, in sommige zelfs uitsluitend. Wat ook het uitgangspunt vormt om “aan jezelf te werken” en welke vorm van werken (groep, individueel) je ook kiest, het accent zal altijd liggen op directe ervaring en niet op eindeloos theoretiseren en praten-over. Soms is dat ervaren een pijnlijk proces, soms heel leuk, en vaak is het beide.

De therapie is erop gericht om:
• een diep inzicht te verwerven omtrent het zelf,
• dit inzicht gevoelsmatig de ruimte te kunnen geven
• door ervaring van diverse innerlijke processen een integratie tot stand te kunnen brengen, met als uiteindelijk doel:
• de levensenergie weer te voelen stromen,
• het kunnen richten van deze energie op verwerkelijkingsbehoeften van de ziel.
• Om wakker geschud, door de problemen die jouw persoon in het huidige moment ervaart, op weg te gaan naar je ziel, je diepste zelf. Dat zelf, dat al zo lang wacht om vol uit de ruimte te mogen nemen,
• om te weten hoe je je eigen signalen kunt lezen,
• om te weten wat je lichaam je verteld,
• om uit te vinden dat je persoonlijkheid en je ziel misschien andere wensen hebben en hoe die twee weer in verbinding met elkaar te brengen,
• om uit te zoeken waar en waarom de blokkades in jouw leven zijn ontstaan en natuurlijk om vervolgens die blokkades op te laten lossen,
• om te voelen wat werkelijke verbinding , werkelijke relatie is, in de eerste plaats met jezelf, vervolgens met anderen,
• om jezelf weer onvoorwaardelijk lief te hebben,
• om verdriet te verwerken,
• om in plaats van alsmaar somberheid, depressiviteit en eenzaamheid weer passie voor het leven te gaan voelen!

Er wordt gebruik gemaakt van diverse gesprekstechnieken, visualisaties, het transpersoonlijke, meditatie, psychosynthese, voice dialogue, tekenen, bachbloesems en symboolwerk.