WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

Angsten

De Reventacare-methode

Hyperventilatie is een te snelle en te diepe ademhaling waardoor het kooldioxide (CO2) gehalte in het bloed te laag wordt (hypocapnie). Door hyperventilatie ontstaat een gevoel van kortademigheid, duizeligheid, tintelingen rond de mond en in de vingers, pijn op de borst en flauwvallen. Hyperventilatie wordt doorgaans veroorzaakt door psychische spanningen die de ademhaling doen versnellen [...]

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie en niets meer of minder dan een concentratievorm. Je kent het wel dat je zo opgaat in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of [...]

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Doel van EMDR EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. Hoe werkt EMDR? EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus.  Een essentieel element is het telkens ompolen van de aandacht van links naar rechts naar links enzovoort. Dat [...]