WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

communicatie

Therapie met paarden Equitherapie

Equitherapie is een therapie met behulp van een paard, waarin het paard als het ware een brug vormt tussen cliënt en hulpverlener. Het is gebleken dat door het therapeutisch werken met paarden je je zelfinzicht kunt sterken en je je persoonlijkheid kunt laten groeien. Waarop is Equitherapie gebaseerd? Het paard geeft signalen terug op ieder [...]

DiSC persoonlijkheidsprofiel

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog William Marston het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Marston stelde dat wij op vier specifieke wijzen op de buitenwereld reageren: extravert, introvert, taakgericht en relatiegericht. De [...]