Coping speelt een belangrijke rol in het stress en burnoutproces en heeft ook een belangrijke functie bij terugvalpreventie. Een goed inzicht in het begrip coping en copinggedrag, is een belangrijk handvat om met ernstige problemen, zoals bij overmatige stress, beter om te kunnen gaan. Coping is het best uit te leggen als ‘de manier waarop [...]