WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

creatief

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Doel Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Methoden  Er wordt gewerkt met [...]

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Creatieve aanpak Er wordt gewerkt met [...]

Beeldende therapie

Doel van Beeldende therapie Het doel van beeldende therapie is een proces in gang zetten, waardoor de last of klacht die je ervaart vermindert of verdwijnt. Hoe werkt Beeldende therapie? De beelden die je maakt hebben geen vanzelfsprekende betekenis. Door alleen het creëren ervan komt het therapeutisch proces niet op gang. Deze komt op gang [...]