WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Doel Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Methoden  Er wordt gewerkt met [...]

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Creatieve aanpak Er wordt gewerkt met [...]