WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

Davis® Oriëntatie Counseling

Dyslexie

Dyslexie betekent dat iemand ‘ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling’ heeft. Dyslectici hebben, ook als zij extra hulp krijgen, moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Ook hebben zij moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen, zoals Engels en Frans. Dyslexie [...]

Davis® Oriëntatie Counseling

Davis Counseling, voluit Davis® Oriëntatie Counseling, is een methode om dyslexie aan te pakken. De aanpak is individueel en geschikt voor volwassenen en kinderen. Doel van Davis® Oriëntatie Counseling Davis Counseling, voluit Davis® Oriëntatie Counseling, is een methode om dyslexie aan te pakken. Hoe werkt Davis® Oriëntatie Counseling? De Davis Counselor kan door een eenvoudige [...]