WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

depressie

Journey Therapie

De Helende Reis, ook wel Journey Therapie genoemd, is een inspirerende en effectieve methode waarbij je, onder begeleiding, een diepgaande en helende innerlijke reis maakt. Het is een één-op-één proces waarbij je begeleid wordt middels meditatie en visualisatie. Je bron Je komt bij de diepst liggende oorzaak van je fysieke en/of emotionele symptomen. Door je [...]

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke Psychotherapie gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen.  Ontstaan depressie Depressie kan ontstaan als de relaties met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt. Het is niet bekend wat dé oorzaak is van een depressie; er zijn meerdere oorzaken. De actuele oorzaken van de depressie hebben altijd te [...]

Frequencies of Brilliance

Frequencies of Brilliance is een krachtige, lichte energie die het trillingsniveau in ons lichaam beïnvloedt en verhoogt, het DNA verbetert en ongebruikte delen van de hersenen wekt en activeert. Activatie Tijdens een sessie wordt via een lichte aanraking bepaalde gebieden (portalen) geactiveerd, die zich op en boven het fysieke lichaam van de cliënt bevinden. Hierdoor [...]

Electro Convulsieve Therapie (ECT)

Electro Convulsieve Therapie, ook vaak electroshockbehandeling genoemd, is een behandeling waarbij met behulp van elektrische stroom de hersenen worden beïnvloed. Hoe ziet een behandeling met ECT eruit? De behandeling wordt onder narcose uitgevoerd. Als de narcose is ingetreden en alle spieren zijn verslapt, wordt de stroom toegediend via elektroden die op het hoofd zijn geplaatst. [...]

Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelvorm die een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht brengt. Doel van Neurofeedback? Neurofeedback is een behandelvorm die een verstoorde hersenactiviteit via training en zonder medicijnen weer in evenwicht brengt. Doel van Neurofeedback Leert de client zijn hersenactiviteit in de gewenste richting te veranderen. Hoe werkt Neurofeedback? Tijdens [...]

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Doel van EMDR EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. Hoe werkt EMDR? EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus.  Een essentieel element is het telkens ompolen van de aandacht van links naar rechts naar links enzovoort. Dat [...]

Ademtherapie

Doel van Ademtherapie Het verbeteren van het contact met jou en je eigen gevoelens en het bevorderen van de keuzevrijheid. Hoe werkt Ademtherapie?  Door middel van handgrepen, eenvoudige oefeningen en het richten van de aandacht wordt het meebewegen van de hele romp tijdens het ademen gestimuleerd. Voor welke klachten is Ademtherapie geschikt? Ademtherapie is voor [...]

Acceptance and Commitment Therapy ACT

Doel van de Acceptance and Commitment Therapy Het doel van Acceptance and Commitment Therapy is dat je beter in contact kunt komen met het hier en nu. Dat je ervaart dat je je bewust bent van de huidige situatie en dit met alle gevolgen aanvaardt. En dat je voldoende afstand kunt nemen van de inhoud [...]

Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria (zie hieronder) wordt [...]

Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat je iets meegemaakt hebt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch. Als je zo’n gebeurtenis heeft [...]