In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog William Marston het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Marston stelde dat wij op vier specifieke wijzen op de buitenwereld reageren: extravert, introvert, taakgericht en relatiegericht. De [...]