WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

EMDR

Trauma

Jaarlijks krijgen duizenden mensen te maken met een schokkende gebeurtenis zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Een groot deel van de mensen die zoiets meemaken houdt daar betrekkelijk weinig aan over. Een aantal mensen verwerkt een dergelijke ervaring echter minder succesvol. Zij blijven klachten houden, denken het gebeuren nooit meer te boven te zullen komen, [...]

EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Doel van EMDR EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken. Hoe werkt EMDR? EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus.  Een essentieel element is het telkens ompolen van de aandacht van links naar rechts naar links enzovoort. Dat [...]

Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat je iets meegemaakt hebt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch. Als je zo’n gebeurtenis heeft [...]