WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

fobieën

Integra

INTEGRA betekent Integratie Natuurlijke Therapieën & Energieën en Geo Reflex Analyse. Volgens de grondlegger Roy Martina (arts) is het een combinatie van de meest effectieve therapieën uit de natuurgeneeswijzen. Hierbij wordt regelmatig gebruik gemaakt van speciaal ontwikkelde homeopathische middelen. Bij INTEGRA worden voornamelijk spiertesten (bekend vanuit de kinesiologie) gebruikt om een klacht af te bakenen. [...]

EFT: Emotional Freedom Techniques

Emotional Freedom Techniques bestaat uit een paar uiterst effectieve technieken om je te bevrijden van beperkende en ongewenste emoties zoals oud zeer, trauma, en angsten en fobieën. EFT staat voor “Emotional Freedom Techniques” of vertaalt, Emotionele Vrijheid Technieken. Waarop is Emotional Freedom Techniques gebaseerd? EFT gaat er vanuit dat iedere negatieve emotie het gevolg is [...]

De Reventacare-methode

Hyperventilatie is een te snelle en te diepe ademhaling waardoor het kooldioxide (CO2) gehalte in het bloed te laag wordt (hypocapnie). Door hyperventilatie ontstaat een gevoel van kortademigheid, duizeligheid, tintelingen rond de mond en in de vingers, pijn op de borst en flauwvallen. Hyperventilatie wordt doorgaans veroorzaakt door psychische spanningen die de ademhaling doen versnellen [...]

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie en niets meer of minder dan een concentratievorm. Je kent het wel dat je zo opgaat in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of [...]