WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

focussen

Focussen

Focussen is een methode waarin je leert je aandacht naar binnen te richten, om in contact te komen met het lijfelijk ervaren gevoel van wat je bezig houdt. Door met respectvolle aandacht bij deze lijfelijke beleving te blijven, ontstaat er ruimte voor verrassende ontdekkingen en daarmee een kans tot vernieuwingen en ontwikkelingen in je leven. [...]

Best Year Yet®

Doel van Best Year Yet® Dit is een jaartraject, waarin de volgende vragen worden beantwoord: • Wat als het komende jaar jouw beste jaar tot nu toe zou zijn? • Hoe zou dat voelen en wat zou je dan allemaal bereikt hebben? • Wat voor invloed zou het hebben op je gezondheid en de tijd [...]