WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

hyperventilatie

Integratieve Psychotherapie

Deze vorm van psychotherapie maakt gebruik van diverse technieken en interventies uit de diverse therapierichtingen. Het is een diepgaande en actieve therapie die je helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Kenmerkend voor deze therapie is dat je problemen daadwerkelijk bij de wortel leert aanpakken. Het is een [...]

De Reventacare-methode

Hyperventilatie is een te snelle en te diepe ademhaling waardoor het kooldioxide (CO2) gehalte in het bloed te laag wordt (hypocapnie). Door hyperventilatie ontstaat een gevoel van kortademigheid, duizeligheid, tintelingen rond de mond en in de vingers, pijn op de borst en flauwvallen. Hyperventilatie wordt doorgaans veroorzaakt door psychische spanningen die de ademhaling doen versnellen [...]

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie en niets meer of minder dan een concentratievorm. Je kent het wel dat je zo opgaat in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of [...]

Autogene Training

Doel van Autogene Training Doel van de Autogene Training is algehele ontspanning, Hoe werkt Autogene Training? In de Autogene Training brengen we onszelf door geconcentreerde oefeningen tot ontspanning, waarbij we de kracht van het voorstellingsvermogen gebruiken. Dit zal resulteren in een daadwerkelijk gevoel van ontspanning. Autogene Training maakt gebruik van adembeheersing. Tijdens een serie lessen [...]

De Buteyko methode

Doel van De Buteyko methode Deelnemers te begeleiden in het bereiken van een genormaliseerde ademhaling. Hierdoor krijgen de cursisten een verbeterde controle over hun ziekte, terwijl ze hun medicijngebruik drastisch kunnen reduceren. Hoe werkt De Buteyko methode? De aanpak bestaat uit series van ademhalingsoefeningen. Naar aanleiding van het ziektebeeld, medicijngebruik, leeftijd, e.d. worden deze ademhalingsoefeningen [...]

Ademtherapie

Doel van Ademtherapie Het verbeteren van het contact met jou en je eigen gevoelens en het bevorderen van de keuzevrijheid. Hoe werkt Ademtherapie?  Door middel van handgrepen, eenvoudige oefeningen en het richten van de aandacht wordt het meebewegen van de hele romp tijdens het ademen gestimuleerd. Voor welke klachten is Ademtherapie geschikt? Ademtherapie is voor [...]

Hyperventilatie

Hyperventilatie wordt veroorzaakt door verkeerde manier van ademhalen. ‘Hyper’ betekent hoog en ‘ventilatie’ slaat op de ademhaling. Hyperventilatie betekent dus letterlijk verhoogde ademhaling.  Behandeling hyperventilatie: Met de juiste aanpak en een goede therapeut zult u na enkele sessies positieve verbeteringen bemerken. Hyperventilatie is gewoon snel en adequaat op te lossen. Therapieën die kunnen helpen zijn: [...]