Belangrijke begrippen in de contextuele hulpverlening zijn: loyaliteit en gerechtigheid. Met loyaliteit wordt bedoeld de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Per definitie zijn vader, moeder en kind met elkaar verbonden. Er is een bloedband die je nooit ongedaan kunt maken. In het begin is een baby totaal afhankelijk van de zorg van zijn of [...]