WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

problemen

Coping

Coping speelt een belangrijke rol in het stress en burnoutproces en heeft ook een belangrijke functie bij terugvalpreventie. Een goed inzicht in het begrip coping en copinggedrag, is een belangrijk handvat om met ernstige problemen, zoals bij overmatige stress, beter om te kunnen gaan. Coping is het best uit te leggen als ‘de manier waarop [...]

Relatieproblemen

Je bent samen, maar echt lekker loopt het niet. Je irriteert je bij het geringste wat je partner doet en beiden lopen jullie op eieren om de vrede te bewaren. Je voelt je onbegrepen, er is geen sprake meer van echte intimiteit, omdat jullie niet al je gevoelens delen. Je vraagt je af hoe zijn we [...]