Doel van de Cliëntgerichte Psychotherapie Het doel van Cliëntgerichte Psychotherapie is toenemende zelfaanvaarding. Dit betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent. Daardoor zul je beter in staat zijn te doen wat bij je past. Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van jouw mogelijkheden zul je er beter in slagen [...]