VHT is afgeleid van de Bowentherapie maar het is een intensievere manier van behandelen. Het is een zeer intensieve, algehele lichaamsbehandeling en duurt ca. 60 minuten. De therapeut voert met duim of wijsvinger de ‘moves’ uit (druk- rol-beweging) op specifieke punten van het lichaam, waarbij een bepaalde volgorde in acht wordt genomen.

De ‘moves’ zijn veel steviger dan bij een Bowenbehandeling en er worden meestal geen pauzes ingelast. Er worden veel meer verschillende bewegingen gebruikt. VHT kan goed gecombineerd worden met Bowentherapie of alleen op zichzelf worden gebruikt.

Vibromuscular Harmonization Technique (VHT) werd door Jock Ruddock ontwikkeld en in 1997 geïntroduceerd. Hij heeft deze nieuwe methode ontwikkeld vanuit een andere visie op het herstelmechanisme van het lichaam.

Terwijl het motto bij de Bowen-Techniek luidt: ‘less is more’ (hoe minder hoe effectiever) gaat men bij VHT van het tegendeel uit: Juist een zeer intensieve, algehele lichaamsbehandeling kan oude structuren die de pijn instandhouden en het herstelproces belemmeren, afbreken. Kortom, het lichaam totaal in balans brengen.