Als kind ben je kwetsbaar. Om te overleven en te functioneren in de maatschappij leer je je aanpassen aan de omstandigheden, waarin je terecht bent gekomen. Je leert allereerst hoe je je moet gedragen om te krijgen wat je nodig hebt. Je leert hoe je aandacht en genegenheid kunt krijgen en hoe je klappen kunt ontlopen.

Je leert hoe je het beste met anderen om kunt gaan. Je leert hoe je je zwakke plekken kunt verbergen. Al die aanpassingen nemen hun plek in in je groei tot individu. Ze zijn allemaal ontstaan op een moment in je leven, toen er de noodzaak toe bestond.

Het zijn subpersoonlijkheden: delen van jezelf die je helpen overleven in een bepaalde fase van je leven. Vele van deze subpersoonlijkheden blijven je je hele leven vergezellen. Je kunt er plezier, maar ook last van hebben.

Voice Dialogue is een door de Jungiaanse psychologen Hal Stone en Sidra Winkelman ontwikkelde methode, waarbij de verschillende “innerlijke stemmen” of deelpersoonlijkheden in jezelf aan het woord komen. Het is zinvol om ze allemaal te leren kennen, zeker als je een beslissing moet nemen en verschillende innerlijke stemmen een andere visie er op na houden.

Ieder subpersoonlijkheid heeft een levensechte en duidelijke energie met zijn eigen functie, eigen behoeften, eigen verlangens en een eigen gezichtspunt. Dit is het duidelijkst herkenbaar als je voor een beslissing staat en je komt er niet uit.

Het innerlijke conflict waarin je zit is een conflict tussen verschillende subpersoonlijkheden. Een deel van jezelf wil iets doen of laten (bv. een nieuwe baan). Een ander deel houdt je tegen of wil iets anders (bv. alles bij het oude laten).

Omdat je meestal niet in de gaten hebt hoe het conflict in elkaar steekt, heb je ook geen manier om het effectief op te lossen. Het resultaat is dat je nauwelijks in staat bent een bewuste keuze te maken. Je bent overgeleverd aan de genade van de subpersoonlijkheid die “toevallig” op dat moment het touw heeft gegrepen om je een bepaalde richting mee uit te nemen.

Subpersoonlijkheden kunnen zich uiten door lichamelijke signalen: je voelt je niet lekker. Je hebt hoofdpijn. Je verstuikt je voet. Maar ook achter geïrriteerdheid, ongenoegen, vage gevoelens van onbehagen, kritiek op jezelf en anderen, kunnen subpersoonlijkheden schuilen die aan het woord willen.

Jammer genoeg worden deze signalen vaak als ongewenst ervaren of, erger nog, onderdrukt. Jammer omdat de subpersoonlijkheden, die hier onder zitten, vaak met waardevolle en verrassende informatie komen als je ze aan het woord laat.

In Voice Dialogue leer je je eigen subpersoonlijkheden kennen en herkennen. Je geeft ieder van hen de plek die hem of haar toekomt in jouw psychische auto. Het stuur komt in jouw handen. Sommige deelpersoonlijkheden zijn zo sterk aanwezig, dat ze het stuur overnemen en de dienst uitmaken.

Je moet bijvoorbeeld hard werken, je moet aardig en toegeeflijk zijn, je moet netjes zijn enz. Met andere woorden: Je bent geïdentificeerd met deze deelpersoonlijkheden, zo ben je en niet anders, je hebt geen keus.

Die delen die je niet toelaat, worden weggestopt en dat kost energie. Bovendien trek je mensen aan die juist deze eigenschappen hebben: ze zijn bijvoorbeeld gemakzuchtig en egoïstisch terwijl je zelf hard werkend bent en rekening houdt met anderen.

De oplossing? Alle delen leren kennen en accepteren zodat je alle deelpersoonlijkheden met hun uiteenlopende kenmerken kunt oproepen, consulteren en terechtwijzen om zo in vrijheid een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.