Met de ZKM onderzoek je grondig en systematisch wie je in diepste wezen bent. Je maakt als het ware een ontdekkingsreis door je eigen leven. Gevoelens en gebeurtenissen die los van elkaar lijken te staan, blijken een grote samenhang te hebben.

En de samenhang van deze ervaringen laat patronen en thema’s zien die telkens terugkeren in je leven, de rode draad wordt zichtbaar gemaakt. Zo word je geconfronteerd met de gedachten, gevoelens en gedragingen die jou gemaakt hebben tot wie je bent of denkt te zijn.

Deze confrontatie met je eigen visie, handelen en gevoelens stimuleert tot zelfinzicht en tot een betere kijk op mogelijkheden tot verandering als je dat wenst. Door je levensverhaal te construeren, kun je een antwoord vinden op vragen over vriendschappen, relaties, verwarrende ervaringen en hoe je in het algemeen functioneert.

Kortom: de ZKM helpt je om jezelf beter te leren kennen, het heft in eigen hand te nemen en datgene wat jij belangrijk vindt, kan meer tot uiting komen in je dagelijks leven. Een methode die een actieve opstelling vraagt, om als onderzoeker van je eigen leven de samenhang tussen verleden, heden en toekomst te zien en daaruit consequenties te trekken.

Een zelfonderzoek begint met een gesprek, waarin samen stapsgewijs en systematisch een inventarisatie wordt gemaakt van ervaringen, die van betekenis zijn geweest in je leven. Afhankelijk van je hulpvraag word je aan de hand van specifieke vragen uitgenodigd om jouw verhaal te vertellen. Jouw antwoorden die je op de vragen geeft worden als zogenaamde ‘waardegebieden’ op een kaartjessysteem opgeschreven. Een waardegebied is een zeer beknopte samenvatting van jouw antwoord.

Samen met de begeleider kom je tot die beknopte, de essentie van je antwoord, omvattende zinnen. Op het eind van het eerste gesprek, dat zo’n 3-4 uur in beslag neemt, heb je tussen de 30-40 waardegebieden. Dit is de eerste stap van de Zelf Kennis Methode.

Stap twee van het onderzoek is de belangrijkheid aangeven van de waardegebieden. Je geeft middels een emotionele scoringslijst aan in welke maten de waardegebieden jou raken op een schaal van 0 tot 5. Deze scoringslijst van de waardegebieden wordt vervolgens in een computerprogramma ingevoerd en dit programma onderzoekt de onderlinge verbinding tussen de waardegebieden.

Wat aanvankelijk een kaartjessysteem leek van ‘losse antwoorden’ blijkt een zeer nauwkeurige plattegrond te beschrijven van hetgeen jou in het dagelijks leven beweegt.

In het tweede gesprek, dat zo’n 3-4 uur duurt, wordt deze als het ware onder je antwoorden liggende plattegrond aan jou gepresenteerd. Door de antwoorden die volgens de uitkomst van de scoringslijst dicht bij elkaar horen naast elkaar te leggen, word je in het gesprek duidelijk wat de diepere laag onder je antwoord is.

De hele dynamiek van wat je beweegt in je dagelijkse doen en laten, wat je inspireert en wat je frustreert in het vorm geven aan je leven, komt heel helder op tafel te liggen. Deze plattegrond geeft je ook direct inzicht op welke manier en op welke punten je je leven op een inspirerende manier vorm kunt geven.

Binnen twee weken kan een totaaloverzicht van je situatie gerealiseerd worden. Voor het uitwerken van een persoonlijk actieplan en het realiseren van geformuleerde doelen, wordt in overleg een aantal vervolggesprekken vastgesteld. Stapsgewijs ga je oefenen met nieuw gedrag in situaties die door jou als haalbaar geschat worden. De laatste fase bestaat uit het vasthouden van verandert gedrag.