Bij een weinig zelfvertrouwen heb je te weinig vertrouwen op en in jezelf. Zelfvertrouwen is je eigen bewustzijn dat je bepaalde dingen kunt. Mensen worden niet met zelfvertrouwen geboren. Je ontwikkelt het door te ervaren dat iets lukt, zoals bijvoorbeeld het slagen voor het rijbewijs, waarvoor je geleerd hebt. Je kunt ook zelfvertrouwen krijgen door van anderen complimenten te krijgen over iets dat je kunt, doet of bent.

Hoe herken je het?

Mensen met te weinig zelfvertrouwen beginnen aan veel dingen met het idee dat ze het niet tot een goed einde zullen brengen. Zij onderschatten zichzelf en hun mogelijkheden. Vanuit het idee dat het niet zal lukken, ga je de taak uit de weg (je begint er niet eens aan) of je werkt er met weinig inzet aan, omdat je niet het gevoel hebt dat je energie tot iets zal leiden.

Hoe ontstaat het?

Een gebrek aan zelfvertrouwen ontstaat meestal door een combinatie van verschillende factoren. Hieronder worden de belangrijkste drie factoren toegelicht.

De manier waarop je ouders je opvoeden
Bijvoorbeeld door heel lang alle problemen voor je op te lossen, zodat je niet zelf leert hoe dat moet. Als je je problemen niet zelf hoeft op te lossen, ervaar je dus ook niet dat je dat kunt. Ook kunnen sommige ouders hun kind niet accepteren zoals hij of zij is. Vaak prijzen zij hun kind dan te weinig en laten zij te weinig merken dat ze trots zijn op hun zoon of dochter. De verwachtingen van ouders kunnen afwijken van de manier waarop je werkelijk in elkaar zit. Als zij dit vervolgens afwijzen, kan het ertoe leiden dat je het idee hebt niet veel waard te zijn. Ook zie je wel dat mensen te weinig zelfvertrouwen ontwikkelen, omdat ouders te weinig hulp hebben geboden. Ouders hebben hun kind dan te weinig geholpen op momenten waarop je als jongere van alles moet oefenen en uitproberen, zoals met geld omgaan, een feestje zelf organiseren of alleen op vakantie gaan.

Door bepaalde eigenschappen van jou als persoon
Je gedraagt je misschien wat passief of je voelt je nog niet erg verantwoordelijk voor je eigen leven. Dan laat je je de hulp van ouders of anderen misschien ook wel lekker aanleunen. Op deze manier leer je zelf niet hoe dingen gaan en dat je ze ook zelf kunt. Ook krijgen mensen die zich wat afzijdig en gesloten opstellen ten opzichte van de ander, weinig informatie over zichzelf uit de omgeving. Als zij dan iets goed doen, zullen zij daar niet snel een schouderklopje of een compliment voor krijgen. Mensen kunnen ook bang zijn voor de risico ‘s die horen bij activiteiten die ze ondernemen: zij doen dan liever zo min mogelijk nieuwe dingen.

Door de manier waarop vrienden je gedrag en prestaties beoordelen
Over het algemeen vinden mensen het makkelijker om kritiek uit te delen dan om complimenten uit te delen. Krijg je vaak en veel afbrekende kritiek, dan ga je op een gegeven moment denken dat je niets kunt. Complimenten geven je het gevoel dat je aanvaard wordt zoals je bent, dan durf je ook iets te ondernemen waarvan je van tevoren niet weet of het lukt.

Is het ernstig en wat kun je verwachten?

Voldoende zelfvertrouwen is nodig om de problemen en opdrachten die je in je leven tegenkomt ook daadwerkelijk aan te durven en aan te pakken. Als je van tevoren positief over jezelf denkt, dan is de kans dat iets gaat lukken groter, dan wanneer je van tevoren al denkt dat het je niet zal lukken. Het is wel belangrijk om daarbij nuchter na te denken: je kunt niet overal goed in zijn en er is altijd wel iets dat je niet of minder goed zal kunnen. Wel is het zo dat je er alleen maar achter kunt komen door het geprobeerd te hebben. Je merkt dan gaandeweg dat je op het ene gebied misschien meer kwaliteiten hebt dan op het andere. Dit heeft alles te maken met je zelfbeeld: de ideeen die je hebt over jezelf. Je weet bijvoorbeeld dat je goed bent in talen, maar dat je op sportief gebied minder in huis hebt.

Wat kun je er zelf aan doen?

Equitherapie, Encouraging-training, Bio-energetische Analyse,  BiodanzaBio-energetica, Energetic Integration, Integratieve psychotherapie