Ieder mens heeft levendige en stralende kwaliteiten in zich, die vaak verborgen zijn achter zorgen, verdriet, spanningen of pijn. Maar al te vaak is het contact met deze kwaliteiten verloren gegaan door aanpassingspatronen, die je tijdens het opgroeien hebt geleerd.

Ook het feit dat je niet hebt geleerd met problemen of pijnlijke situaties om te gaan, zorgt voor het verloren gaan van dit contact. Er blijft een gevoel van onvervuld zijn, een gemis. Dit kan sluimeren op de achtergrond of zich presenteren als acute crisis of depressie.

Soms is er een gelaten wachten in de hoop op betere tijden, soms een zoeken naar vervulling in de buitenwereld als surrogaat voor de innerlijke rijkdom, die je zonder het te weten nog steeds bezit. Het woord ‘zijnsoriëntatie’ drukt een werk- en levenswijze uit, waarin een rustige, ruime en diepgaande aandachtigheid samengaat met het activeren van jouw diepste persoonlijke drijfveren.

Door je geest te oefenen, d.m.v. bewustzijnstraining, leer je jouw gedachten en gevoelens nauwkeurig waar te nemen. Hierbij gaat het om bewustwording van de manier waarop je je levensenergie inperkt en je eigen helderheid en wijsheid versluiert. Het in contact komen met je oorspronkelijke, wezenlijke kwaliteiten staat centraal.

Je leert je defensieve gedrags- en denkpatronen te herkennen. Je bent meer in staat vanuit het hier en nu te leven en met liefde en acceptatie jezelf en de wereld te bezien. Je gaat leven vanuit je eigen authenticiteit. Het biedt vaak een nieuw perspectief.

Verlammende angst wijst je de weg naar vooruitgang, een lastige eigenschap blijkt heel waardevol. Ook leer je te ‘Rusten in zijn’. Dit is in contact zijn met hoe het werkelijk is. De bereidheid hebben om te accepteren wat er is en te leven vanuit een ruime, open houding.

Door deze zijnshouding schep je een optimale innerlijke omgeving om creatief om te gaan met wat er op je pad komt. Zo kun je op authentieke wijze vorm geven aan wie jij bent in de wereld. De zijnsgeoriënteerde werkvormen zijn eenvoudig, helder, krachtig en ervaringsgericht. Er wordt gewerkt met meditatie, visualisatie, bewustzijnsoefeningen, communicatie- en contactoefeningen, beweging, aanraking en expressie.

Zijnsgeoriënteerde therapie en begeleiding kan zinvol en ondersteunend zijn in de volgende situaties:
• als je een gevoel van onvervuld zijn in je leven ervaart
• als je de indruk hebt niet helemaal je potentieel te leven
• als je moeite hebt om met bepaalde problemen in de privé- of werksfeer om te gaan
• als je een groot verlies hebt geleden
• als je een meer liefdevolle en accepterende houding wilt ontwikkelen
• als je je leven anders vorm wilt geven maar je weet niet hoe

En bij specifieke onderwerpen zoals:
• een onvervulde kinderwens
• ziek zijn of pijn
• terminale ziekte en sterven
• relatieproblemen